• Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: Ilkinji goýumyňyzda 50% bonus
  • Bäsleşik döwri: Her hepde
  • Baýraklar: 120 $ -a çenli sylag