• पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: तपाइँको पहिलो जम्मा मा 50% बोनस
  • प्रतियोगिता अवधि: हरेक हप्ता
  • पुरस्कारहरू: $120 इनाम सम्म