Pocket Option Khuyến mãi khoản tiền gửi đầu tiên - 50% tiền thưởng

Pocket Option Khuyến mãi khoản tiền gửi đầu tiên - 50% tiền thưởng
  • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: 50% tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn

Pocket Option mang lại 50% tiền thưởng Tiền gửi cho các khách hàng mới của công ty. Các nhà giao dịch cần mở tài khoản trực tiếp và hoàn thành các thủ tục khác để đăng ký 50% tiền thưởng tiền gửi. Ưu đãi áp dụng : Tất cả khách hàng mới Cách đăng ký:
Pocket Option Khuyến mãi khoản tiền gửi đầu tiên - 50% tiền thưởng  1. Mở một tài khoản trực tiếp.
  2. Gửi $ 50 trở lên và nhận 50% tiền thưởng


Điều kiện điều khoản - TIỀN THƯỞNG TIỀN GỬI Tùy chọn bỏ túi

  • Phần thưởng chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
  • Tài khoản cần phải xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.
  • Ưu đãi này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo như vậy.
Thank you for rating.